حسب هماهنگی های بعمل آمده و بنا برابتکار جناب آقای عسکری مدیرمحترم امور شعب تهران , بمنظور هم اندیشی و ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر فی مابین مناطق و شعب تهران و بهره گیری بهینه از خدمات شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر در زمینه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری , ارزیابی املاک و پیگیری وصول مطالبات غیرجاری جلسه ای با رعایت تمام پروتکلهای ابلاغی به میزبانی شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر برگزار گردید . در این جلسه که به منظور تعامل بیشتر مناطق و شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر و ارائه راهکارها و بهبود تعاملات مشترک برگزار شد، ابتدا جناب آقای سادات مدیرعامل محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه ,  با اشاره به اهمیت همکاری دوسویه بانک شهر با شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر عنوان نمودند : هر قدر ارتباط بیشتر بین مناطق و شعب و شرکت توسعه اعتبارسنجی انجام گیرد منافع فراوانی در راستای بهداشت اعتباری و تعالی بانک شهر در  بر خواهد داشت .در ادامه ایشان عنوان نمودند ، شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر به عنوان بازوی محرک بانک به صورت حرفه ای و با رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی ج .ا .ا  و بانک شهر ، آمادگی هرنوع همکاری در زمینه تعامل و با حوزه های عملکردی شرکت ( اعتبارسنجی , ارزیابی املاک و پیگیری وصول مطالبات ) را دارد.

سپس جناب آقای عسکری مدیر محترم امور شعب تهران ضمن برشمردن مزایای خدمات شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر از مدیران و کارشناسان مناطق زیربط دعوت نمودند که با شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند و همچنین  خاطرنشان نمودند همکاری و مشارکت مناطق با شرکت مذکور علاوه بر توسعه و پیشرفت بانک , می تواند بر بهبود و سرعت عملیات و بهداشت اعتباری بانک  نیز تاثیرگذار باشد و همچنین ایشان از مدیران خواستند نظرات و پیشنهادات خویش را جهت بهبود خدمات موردنیاز اعلام نمایند .

سپس جناب آقای عسکری مدیر محترم امور شعب تهران ضمن برشمردن مزایای خدمات شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر از مدیران و کارشناسان مناطق زیربط دعوت نمودند که با شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند و همچنین  خاطرنشان نمودند همکاری و مشارکت مناطق با شرکت مذکور علاوه بر توسعه و پیشرفت بانک , می تواند بر بهبود و سرعت عملیات و بهداشت اعتباری بانک  نیز تاثیرگذار باشد و همچنین ایشان از مدیران خواستند نظرات و پیشنهادات خویش را جهت بهبود خدمات موردنیاز اعلام نمایند .

در این جلسه آقایان بهبودی , براتی و امینی پور سرپرستان محترم مناطق سه گانه تهران و جناب آقای جعفر زاده رئیس محترم شعبه مستقل مرکزی دیدگاهها و انتظارات خود را در قالب پیشنهادهای عملیاتی ارائه نمودند .

در خاتمه مدیرعامل محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر ضمن استقبال از پیشنهادات و نظرات مدیران , معاونین و کارشناسان مناطق از حضور تمامی مدیران حاضر در جلسه و سایر مدیران و  مدیرعامل محترم بانک جناب آقای درخشنده تقدیر و تشکر نمودند .