امروزه با توسعه و پیشرفت در حوزه اقتصادی کشور، نیاز به تسهیلات و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش کانون توجه قرار گرفته است؛ نظر به این مهم، رقابت میان سازمان‌های ارائه دهنده تسهیلات به متقاضیان حقیقی و حقوقی، شتاب گرفته است.

در این رقابت، بررسی و الگو برداری از شرکت‌های موفق در این حوزه نشان داده است که استفاده از روش‌های علمی و به روز به منظور ارزیابی میزان ریسک ارائه تسهیلات، عامل اصلی ارزش‌ آفرینی و مزیت رقابتی برای سازمان‌های فعّال در این حوزه می‌باشد.

چرا-اعتبارسنجی-کنیم-؟
جلسه مجمع عمومی عادی برای دوره مالی منتهی به 1401/09/30 با حضور سهامداران محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر 1401/11/09 برگزار گردید و اهم تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید :

  • صورتهای مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
  • موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید.
  • روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت برای سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مشاهده خبر

مدیرعامل شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر با بیان اینکه عمده پرونده هایی که در سیستم بانکی کشور منجر به ایجاد مطالبات می شوند ریشه در کم توجهی به موضوع بهداشت اعتباری و بررسی همه جانبه پرونده های مشتریان اعتباری دارند، از توسعه روند اعتبارسنجی مشتریان بانک شهر و ایجاد سامانه اعتبارسنجی خبر داد.

مشاهده خبر

اگر به جای نگاه ابزاری به اعتبارسنجی، دید نهادی داشته باشیم،‌ شاهد اتفاقات خوبی در سطوح کلان خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی،انجام هر فعالیتی نیازمند فراهم‌آمدن ابزار و شرایط لازم است. بدون در نظر گرفتن این ابزار، مسیر و فرایند کاری ابتر خواهد ماند. اکوسیستم مالی نیز جدا از این اصل نیست. حتی می‌توان گفت مسائل مالی با وجود جزئیات و پیچیدگی‌های فراوان ابزار و نیازمندی‌های بیشتری می‌طلبد. اعتبارسنجی موضوعی کمتر شناخته‌شده و غیرمطرح میان عموم افراد جامعه است و شاید این موضوع را باید مسئله‌ای جانبی یا غیرمهم نزد افکار عمومی قلمداد کرد، اما اهمیت آن برای متخصصان و فعالان حوزه مالی و بانکی روشن است و ایشان بر لزوم بهره‌گیری از آن در کشور واقف‌ هستند.

مشاهده خبرخبرهای بیشتر