مدیر عامل شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر با ارسال پیامی پنجمین سال تاسیس شرکت توسعه اعتبار سنجی شهر را تبریک گفتند.
اکنون که در۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ شرکت توسعه اعتبار سنجی شهر با پشت سر گذاشتن ۴ سال از فعالیت، با کوله باری از تجربیات ارزشمند، وارد پنجمین سال فعالیت پرشکوه خود می شود، خدای بزرگ را خاضعانه شاکر و سپاسگزارم.
اجرای موفقیت آمیز پروژه های این شرکت به منظور بر طرف کردن مشکلات نظام بانکی در خصوص ارتقای کیفیت و بهداشت اعتباری و ارائه خدمات حرفه ای به نظام بانکی کشور، شرکت توسعه اعتبار سنجی شهر را در ایران شاخص نموده است. امیدوارم در سایه توجهات حضرت حق و همراهی تمام ذینفعان نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم.