فراخوان جذب نیرو جهت “کارشناس اعتبارسنجی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت” و “کارشناس بررسی فنی مالی اقتصادی طرح ها”

شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی خود در شهر تهران در زمینه ی “ارزیابی طرح ها و مطالعات مالی اقتصادی و فنی” از واجدین شرایط دعوت به همکاری نماید.

لذا خواهشمند است متقاضیان محترم دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط ( اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، حسابداری، مهندسی صنایع، مهندسی مالی، اموربانکی) و یا سابقه کاری مرتبط، رزومه خود را به آدرس الکترونیکی etebarsanjijobs@gmail.com ارسال نمایند.

 

توانمندی و مهارت های مورد نیاز:

  • سابقه کاری مرتبط
  • آشنایی با تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • آشنایی با فرآیند ارزیابی طرح ها و انجام مطالعات مالی، اقتصادی و فنی و تهیه گزارش های مربوط
  • اشنایی با مطالعات امکانسجی و بررسی و تحلیل طرح های توجیهی
  • آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و مبانی بانکداری داخلی و اسلامی
  • آشنایی با نرم افزار کامفار و مدلسازی مالی با اکسل
  • آشنایی به زبان انگلیسی و توانایی فهم متون انگلیسی
  • مسلط به ICDL و تسلط به تایپ و تهیه سریع گزارش ها