جلسه مجمع عمومی عادی، مصادف با حلول ماه مبارک رجب، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با حضور سهامداران محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر و به ریاست جناب آقای طاهری عضو محترم هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل محترم بانک شهر، مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ برگزار گردید و با درنظر گرفتن عملکرد و رشد مطلوب شرکت نسبت به دوره مالی قبل از نظر عملیات و سودآوری، صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و ترکیب حقوقی اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

  • گروه مالی شهر(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸
  • شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۲۹۸۲
  • شرکت مسکن و ساختمان جهان(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱
  • شرکت لیزینگ شهر(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳
  • شرکت سرویس بیمه شهر(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۳۵۹۱