مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ برگزار گردید و اهم تصمیمات بشرح ذیل ارائه می گردد :

  • تصویب صورت های مالی شرکت
  • انتخاب موسسه ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی و موسسه شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۱
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۱۴۰۱
  • تصمیم گیری در مورد تقسیم سود
  • سایر مواردی که در صلاحیت طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.