شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر به صورت شرکت سهامی خاص با هدف اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظورمدیریت و اندازه گیری ریسک های اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات کشور تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ تحت شماره ۴۸۶۰۶۸ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

در حال جزء شرکت های زیرمجموعه بانک شهر می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان طالقانی، تقاطع مفتح، پلاک ۱۲۸، طبقه هفتم، واقع می باشد.