رسالت و مأموریت Mission

ارائه کلیه خدمات مرتبط با اعتبار سنجی، امکانسنجی و رتبه بندی اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات مشاوره مدیریتی، ارزیابی اموال، خدمات مشاوره در زمینه پیگیری وصول مطالبات بانک ها.

چشم انداز Vision

قرارگرفتن به عنوان تنها مرجع انجام فعالیت های اعتبارسنجی، ارزیابی وثائق مشتریان و وصول مطالبات در بانک شهر ظرف سه سال آینده تا سال ۱۴۰۰.

استراتژی شرکت Strategy

ایجاد بستر مناسب همکاری و تعامل همه جانبه با بانک شهر در راستای رسالت و مأموریت های شرکت و بهره گیری بهینه و فعال از برترین نیروهای متخصص مرتبط

اهداف استراتژیک Strategic goals

ایجاد جو اعتماد، همکاری و تعامل با بانک شهر و سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور
افزایش کیفیت خدمات در جهت ارتقای بهداشت اعتباری و رعایت استانداردها
توسعه زیر ساخت های سازمانی
بهینه‌سازی، ارتقا و امنیت تکنولوژی اطلاعات (IT) در سطح شرکت
توسعه و بهبود بهره‌وری منابع انسانی
ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان
ارزش آفرینی برای ذینفعان
تلاش در جهت توسعه سبد خدمات
توسعه شبکه خدمات و شعب در سطح کشور