در این حوزه به ارزیابی اموال اعم از منقول و غیرمنقول جهت توثیق با هدف کاهش ریسک تسهیلات اعطائی و به حداقل رساندن معوقات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته شده است.

اهم امور در حوزه ارزیابی اموال به شرح زیر قابل بیان می‌باشد:

  • اخذ مستندات مربوط به اموال و دارایی‌ها

  • ارزیابی دقیق اموال منقول و غیر منقول با بهره‌گیری از کارشناسان بانکی و کارشناسان رسمی دادگستری

  • اخذ استعلام از دفاتر خدمات الکترونیک

  • پیگیری جهت تسریع در انجام و اتمام فرآیند ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری

  • استفاده از پایگاه داده‌های اطلاعاتی معتبر در فرآیند ارزیابی

  • کنترل و نظارت دقیق فرآیند ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری متناسب با قیمت روز مناطق مختلف و تنگناها و محدودیت‌ها و صحه‌گذاری عملیات

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی آید و از دیگر سوی، منابع بانک هم از پول اندک مردم، تا پول های کلان شرکت ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش های مختلف اقتصادی به گردش درمی آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. نهادهای اعطا کننده تسهیلات و بانک ها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند. لذا به منظور توجه به این مهم، به منظور ارزیابی دقیق وثائق ایجاد شرکت های تخصصی در این زمینه ضروری به نظر می رسد تا نهادهای اعطا کننده تسهیلات با کمترین ریسک و آسیب به منابع مردم مواجه شوند.

شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر آمادگی دارد کلیه خدمات را در حوزه ارزیابی و کارشناسی اموال منقول و غیرمنقول بانک ها و سایر اشخاص، با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و زبده در این زمینه ارائه دهد.

ارزیابی اموال


تصاویر